Apg. 27.


Paulus på skibet til Rom. Han advarede kaptajnen og alle der var med i skibet om at de ikke skulle forsætte deres rejse, da der var en frygtelig storm på vej. De ville ikke lytte til Paulus, men til kaptajnen der sagde de skulle forsætte. På grund af deres ulydighed, kom de til at lide store tab. Men Paulus gik i forbøn for dem alle, derfor blev alle reddet, kun skibet og alt der var ombord gik tabt. Guds plan for alle er at vi skal blive reddet og få del i Guds frelse gennem
Jesus Kristus.


Kærlig hilsen
Annie og Punnoose