I Luk. 21,2
Læser vi om enken der gav alt hvad hun ejede, hun ejede kun lidt, men det hun ejede gav hun. Hun gav mere end de andre fordi de gav af deres overflod, men Hun gav alt. Hun gav af et glad hjerte. Og Jesus så hvad hun gav. Jesus ser også på os hvad vi gør og hvad vi giver til Hans rige. Selvom andre ikke ved hvad vi giver til Jesus, så ser Han alt. Derfor lad os bringe et glad offer til Guds riges fremgang.


I ønskes alle en god og dejlig sommer.